MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2018 roku

Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Kielce złożone w 2018 roku

Interpelacje i zapytania radnych złożone w I półroczu 2019 roku

Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Kielce złożone w I półroczu 2019 roku (1 stycznia - 30 czerwca)