MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Informacja o sprzedaży samochodu osobowego

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce informuje o sprzedaży samochodu osobowego marki Toyota Corolla, zakwalifikowanego jako zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego.

Informacja o sprzedaży samochodu osobowego

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce informuje o sprzedaży samochodu osobowego marki Toyota Corolla, zakwalifikowanego jako zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego.

Informacja o sprzedaży samochodu ciężarowego

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce informuje o sprzedaży samochodu ciężarowego.

Zarządzenie nr 455/2017 Prezydenta Miasta Kielce

W sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Kielce wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i spółkami Prawa Handlowego oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości.

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Na podstawie § 4 ust. 2 i 3 załącznika do zarządzenia nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce informuje, że posiada niżej wymieniony zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Samochód osobowy marki Mercedes 201 2.0 D

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Na podstawie § 4 ust. 2 i 3 załącznika do zarządzenia nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce informuje, że posiada niżej wymieniony zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Samochód osobowy marki Citroen C5 2.0 HDI FAP