MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zalecenia pokontrolne

ZALECENIA POKONTROLNE, OPRACOWANE NA PODSTAWIE PROTOKOŁU Z KONTROLI, PRZEPROWADZONEJ W DNIU 5.07.2012 R.

Protokół kontroli

PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO, PRZEPROWADZONEJ W DNIU 5.07.2012 R.