MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Pomoc społeczna

Świadczenia z pomocy społecznej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej dzieli się na dwie podstawowe grupy:

 

1. Świadczenia pieniężne:

 

2. Świadczenia niepieniężne:

 

 


Autor:  Dorota Ławniczak Zastępca Dyrektora MOPR Kielce Osoba publikująca: Mariusz Przepióra MOPR Kielce
Data utworzenia:  17 maj 2017 11:49 Data publikacji:  26 wrzesień 2017 14:17
Wersja:  1.4