MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

RADNI

W Radzie Miasta Kielce zasiada 25 radnych.
Obecna, ósma kadencja Rady Miasta obejmuje lata 2018-2023.

Wniosek w sprawie spotkania z Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym

Wniosek w sprawie umówienia się na spotkanie z Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kielce

1. Kamil Suchański

Przewodniczący Rady Miasta Kielce

2. Jarosław Karyś

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce

3. Joanna Winiarska

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce

4. Katarzyna Zapała

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce

5. Michał Braun

Radny Rady Miasta Kielce

6. Jarosław Bukowski

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce 

7. Maciej Bursztein

Radny Rady Miasta Kielce

8. Marcin Chłodnicki

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kielce

9. Katarzyna Czech - Kruczek

Przewodnicząca doraźnej Komisji Rady Miasta Kielce ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Kielce

10. Anna Kibortt

Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce

11. Dariusz Kisiel

Radny Rady Miasta Kielce

12. Piotr Kisiel

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce

13. Wiesław Koza

Radny Rady Miasta Kielce

14. Tadeusz Kozior

Radny Rady Miasta Kielce

15. Marian Kubik

Radny Rady Miasta Kielce

16. Katarzyna Kwietniak

Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce 

17. Joanna Litwin

Radna Rady Miasta Kielce

18. Zdzisław Łakomiec

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Kielce

Wyświetlanie 1 - 20 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2