MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Informacje o jednostce

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II - informacje podstawowe

Statut Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach

W Domu obowiazuje Statut nadany Uchwałą Nr XLIV/798/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013 r.