MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej -podstawowe informacje

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej 

25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10

tel. 041 34-82-400;     fax 041 34-82-404

e-mail:  dpskiel@op.pl    strona internetowa: http://www.dpsmalska.org.pl/

 

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
kierownika działu terapeutyczno - rehabilitacyjnego

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kielcach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
kierownika działu terapeutyczno - rehabilitacyjnego