MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Informacje podstawowe o Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30

2. KIEROWNICTWO

KIEROWNICTWO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ im. JANA I MARYSIEŃKI SOBIESKICH

3. STATUT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Statut i Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30