MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie

Centrum Obsługi Placówek w Kielcach ogłasza nabor na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadrowo -organizacyjnych

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2018 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Informacja

Informacja o realizacji samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych miasta Kielce za 2017 rok

Informacja

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku

Informacja

Informacja o wynikach przetargu pn. „Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych MOPR w Kielcach, przy ul. Żniwnej 4"

Informacja

Informacja dla wykonawców w OIT ul. Żniwna 4

Ogłoszenie

 " Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ośrodku Interwencyjno- Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych MOPR w Kielcach , przy ul. Żniwnej ." 

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Dziale ds Bezdomności

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Rejonie Opiekuńczym "Białogon"

Informacja

Informacja o wynikach naboru  na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Rejonie Opiekuńczym "Herby"

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Rejonie Opiekuńczym " Białogon" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  zastępcy kierownika w Rejonie Opiekuńczym "Herby" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Dziale ds Bezdomności

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Rejonie Opiekuńczym " Białogon"

ogłoszenie

Ogłoszewnie naboru na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Rejonie Opiekuńczym "Herby"

Informacja

Informacja dotycząca ogłoszenia o"Naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Dziale ds. Bezdomności"

Ogloszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Dziale ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Informacje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Projektów Strukturalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Działe Projektów Strukturalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Wyświetlanie 1 - 20 z 58 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3