MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielce

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych( 2 etaty)

informacja

Informacja o realizacji samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych miasta Kielce za 2018 rok

Ogłoszenie

ogłoszenie naboru kandydatów na członkow komisji konkursowych w otwrtych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2019 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środkow Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Ogłasza nabor kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Miasta Kielce na rok 2019 w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Seniora ul. Hoża 39 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, ul. Wiosenna 1 A

informacja

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Seniora , ul. Hoża 39 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Informacja o zawarciu umowy

Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ośrodku Interwencyjno Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych MOPR w Kielcach, przy ul. Żniwnej 4

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: postępowania pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, ul. Wiosenna 1 A

Informacja

Informacja o wynikach

Informacja z otwarcia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym , w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych , zwyklych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR

Informacja

Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków - obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w 2019 roku.

Informacja dla wykonawców

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR

Informacja

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy : postępowania pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych , zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR 

Ogłoszenie

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na : " Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków - obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkladką dla klientów MOPR w Kielcach w 2019 roku

Wyświetlanie 1 - 20 z 113 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6