MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenia usług pocztowych

Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR"

Ogłoszenie

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2019 rok w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Informacja

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamowienia publicznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Ogłoszenie

" Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ośrodku Interwencyjno - Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych MOPR w Kielcach, przy ul. Żniwnej 4 ."

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w Placówce Opiekunczo- Wychowawczej " Dobra Chata"

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Dziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Dziale Finansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Dziale Finansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Dziale Finansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Zadanie pn. "Ośrodek wsparcia dziennego dla osób niewidomych i słabowidzących - Klub Seniora PZN 2018 " w terminie od 22.10.2018 r. do 21.12.2018 r., składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

sprostowanie

SPROSTOWANIE

DO OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA W MIEJSKIM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE
W KIELCACH

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEJ W DZIALE  FINANSOWO KSIĘGOWYM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KIELCACH

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2018-2019  zadania własnego Miasta Kielce z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 

 

Wyświetlanie 1 - 20 z 93 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5