MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Działe Projektów Strukturalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru kandydatów na członkow komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w latach 2018- 2020 zadań własnych miasta z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Projektów Strukturalnych

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika Rejonu Opiekuńczego "Uroczysko" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 

Ogłoszenie

Lista kandydatow spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Rejonie Opiekuńczym "Uroczysko"

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w rejonie opiekuńczym "Czarnów" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Lista kandydatow spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Rejonie Opiekuńczym "Czarnów" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika Rejonu Opiekuńczego "Uroczysko"

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Rejonie Opiekuńczym "Czarnów" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Oferta

Oferta realizacji zadania publicznego

ogloszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Dziale Finansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Informacja

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Dziale Finansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Oferta

Oferta Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych "My -Wy- Oni" w Kielcach na realizację zadania publicznego " Aktywni społecznie i zawodowo "- klub dla osób niepełnosprawnych w terminie 11.09.2017- 08.12.2017 r. składana w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wyświetlanie 1 - 20 z 39 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2