MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Sprawozdanie z działalności MOPR Kielce za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2018 rok

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Oferta Polskiego Związku Niewidonych Okręg Świętokrzyski na rzecz jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie tj. Polskiego Związku Niewidomych Koło Kielce na realizację zadania pod nazwą "Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niewidomych i słabo widzących - Klub Seniora PZN"

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielce

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych( 2 etaty)

informacja

Informacja o realizacji samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych miasta Kielce za 2018 rok

Ogłoszenie

ogłoszenie naboru kandydatów na członkow komisji konkursowych w otwrtych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2019 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środkow Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Ogłasza nabor kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Miasta Kielce na rok 2019 w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Seniora ul. Hoża 39 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, ul. Wiosenna 1 A

informacja

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Seniora , ul. Hoża 39 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Informacja o zawarciu umowy

Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ośrodku Interwencyjno Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych MOPR w Kielcach, przy ul. Żniwnej 4

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: postępowania pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, ul. Wiosenna 1 A

Informacja

Informacja o wynikach

Wyświetlanie 1 - 20 z 119 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6