MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

ogłoszenie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 44/2016

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 44/2016

Ogłoszenie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 43/2016

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Miasta Kielce w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej.Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 08.11.2016 r.

Oferta Stowarzyszenia im. Brata Witka w Kielcach

Oferta Stowarzyszenia im. Brata Witka w Kielcach na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna- pomoc rodzinie w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych osób i ich rodzin, w terminie od 31 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. składana w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 42/2016

Informacja

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego miasta w 2016 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Ogłszenie o naborze Partnera do projektu

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Dziale Finansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Dziale Finansowo-Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w DzialeFinansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2015 rok

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Rejonie Opiekuńczym "Jagiellońskie" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Wyświetlanie 1 - 20 z 238 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 12