MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie

Informacja o realizacji samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych miasta Kielce za 2016 rok

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2017 rok w zakresie działań na rzecz osob niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Sprawozdanie z efektów pracy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach za rok 2015

Ogłoszenie

Sprawozdanie z monitoringu Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2014-2016

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe Nr 45/2016

Ogłoszenie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 45/2016

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Rejonie Opiekuńczym " Uroczysko"

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie naboru na Partnera / Partnerów do projektu pn. " Czas na zmiany - nowa jakość usług społecznych w Gminie Kielce" w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01- IZ.00-26-047/16

Ogłoszenie

Lista kandydatow spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Rejonie Opiekuńczym "Uroczysko" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Rejonie Opiekuńczym "Uroczysko" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Miasta Kielce na rok 2016 w zakresie pomocy społecznej

Oferta Fundacji Seniorzy z klasą 50 +

Oferta Fundacji Seniorzy z klasą 50 + w Kielcach  na realizację zadania publicznego z zakresu: dzlałalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, Termin realizacji zadania od 10 października 2016 roku  do 31 grudnia 2016 roku w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Ogłoszenie

Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla pracowników pieczy zastępczej oraz dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Informacja

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Pomocy Środowiskowej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Urzędnicze referenta w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-LZ.00-26-068/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9.

ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu w ramach konkursu nr RPSW.09.02.02-LZ.00-26-079/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9.

ogłoszenie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 44/2016

Wyświetlanie 1 - 20 z 257 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 13