MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Porządek nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce

Porządek nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 15.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.