MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

Środowisko

INFORMACJE O ŚRODOWISKU MIASTA KIELCE, JEGO ZASOBACH I STANIE, DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH ITP. udostępniono na stronach internetowych Urzędu Miasta Kielce pod adresem http://www.um.kielce.pl/srodowisko/

--------------------

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (format .doc) - pobierz

--------------------

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.um.kielce.pl/srodowisko/publicznie-dostepny-wykaz-danych

--------------------

MAPY AKUSTYCZNE MIASTA KIELCE udostępniono:

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce  w dziale "Środowisko" http://www.um.kielce.pl/materialy_informacyjne_i_oceny/

- na geoportalu miasta Kielce http://www.gis.kielce.eu/ (profil "Mapa środowiskowa", warstwy: "Mapy akustyczne 2018" i "Mapy akustyczne 2013")

--------------------

„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA TERENÓW, NA KTÓRYCH POZIOM HAŁASU PRZEKRACZA POZIOM DOPUSZCZALNY W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KIELCE - plan na lata 2015 – 2019" (wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) udostępniono na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce  w dziale "Środowisko" http://www.um.kielce.pl/materialy_informacyjne_i_oceny/