MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY STANU CYWILNEGO -Zmiana imion i nazwisk.

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY URODZEŃ - rejestracja noworodków

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY MAŁŻEŃSTW - Ślub cywilny

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY STANU CYWILNEGO - Wpisanie lub odtworzenie aktu stanu cywilnego, sprostowanie i/lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego, skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY ZGONÓW - rejestracja zgonu

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY MAŁŻEŃSTW - Ślub konkordatowy

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY STANU CYWILNEGO -Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego; uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP.

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Zaświadczenie o samodzielności lokali

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Rejestracja dziennika budowy

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Przeniesienie pozwolenia na budowę

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Konieczność wejścia na teren sąsiedni przy realizacji inwestycji

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Pozwolenie na budowę, przebudowę, rozbudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego

DOWODY OSOBISTE

DOWODY OSOBISTE - Wydanie dowodu osobistego

DOWODY OSOBISTE

DOWODY OSOBISTE - udostępnianie danych

Działalność Gospodarcza

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza - Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów/wykładowców.

Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza - Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza - Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką.

Wyświetlanie 1 - 20 z 129 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7