MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

Współpraca z zagranicą

Informacje o współpracy z zagranicą miasta znajdują się na stronach internetowych Urzędu Miasta Kielce pod adresem:
http://www.um.kielce.pl/wspolpraca_z_zagranica/
 

Umowy partnerskie:

Treść umów o współpracy partnerskiej jest generalnie zestandaryzowana i obejmuje deklaracje współpracy i wymiany doświadczeń w obszarach społecznych (oświata, kultura, zdrowie, sport) i gospodarczych (gospodarka komunalna, przedsiębiorczość).

Nie przewiduje się zmiany, ani aneksowania podpisanych już umów o współpracy.

Współpraca Miasta Kielce z placówkami dyplomatycznymi państw obcych

Podstawową aktywnością w tym obszarze pozostają wizyty ambasadorów i konsuli państw obcych w Kielcach oraz spotkania z Prezydentem Miasta, ewentualnie Przewodniczącym Rady Miejskiej.

Współpraca Miasta Kielce z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i polskimi placówkami dyplomatycznymi zagranicą

Tego rodzaju kontakty są zdecydowanie rzadsze, co wynika z faktu, że placówki te służą polskiej polityce zagranicznej, a nie tzw. „paradyplomacji" prowadzonej na arenie międzynarodowej przez struktury terytorialne.


Współpraca z samorządami lokalnymi i ich związkami oraz misje gospodarcze

Organizacje samorządowe wspierające gminy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych to między innymi Związek Miast Polskich czy Samorząd.pl. Miasto uczestniczyło w misji gospodarczej i konferencjach samorządowych organizowanych przez ZMP. Wyselekcjonowanie odpowiednich imprez i udział Miasta w najciekawszych imprezach organizowanych przez wspomniane związki i samorządy może przynieść pewne korzyści.
Misje gospodarcze organizowane między innymi przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Związek Miast Polskich czy służby Senatu RP to ważne imprezy promocji inwestycyjnej, w których Kielce dotychczas uczestniczyły kilka razy. Wspomniane misje gospodarcze to najczęściej dobrze przygotowane wyjazdy, a koszty partycypacji w imprezie podzielone są pomiędzy wszystkich uczestników polskiej grupy.

Autor:  Grzegorz Wdowiak Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta Osoba publikująca: Grzegorz Wdowiak Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Data utworzenia:  16 marzec 2009 09:28 Data publikacji:  12 styczeń 2018 16:07
Wersja:  1.6