MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Informacje lokalne

Informacje lokalne

Kielce – miasto na prawach powiatu, stolica województwa świętokrzyskiego


Pełna nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Kielce


Status prawny gminy

Miasto ma nadany długoterminowy

rating krajowy i międzynarodowy


osoba prawna

Liczba mieszkańców
185.519
(stan na 31.12.2018 r. według ewidencji ludności)

Powierzchnia ogółem

109,45 km2
(stan z 28 listopada  2011 r. wg. GUS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Walory
2. Przedmiot działania
3. Organizacja
4. Dane teleadresowe

 

1. Walory

 

·  Gospodarcze, naukowo-kulturalne oraz turystyczne centrum regionu.

·  Ceniony ośrodek wystawienniczo - handlowy: Targi Kielce S.A. na drugim miejscu w kraju.

·  Wiele wysokiej klasy zabytków, m.in. barokowy Pałac Biskupów krakowskich z XVII w.– siedziba Muzeum Narodowego, bazylika katedralna wzniesiona w 1171 r.

·  Liczne muzea: Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Pamięci Narodowej, Wsi Kieleckiej, Zabawek i Zabawy, Historii Kielc, Diecezjalne, Geologiczne.

·    Niezwykłe walory ekologiczne: pięć rezerwatów przyrody w granicach miasta, kilkadziesiąt szlaków turystycznych, trasy rowerowe, naśnieżane stoki narciarskie.

·     Atrakcyjna oferta kulturalna przez cały rok.

 

 2. Przedmiot działania

Do zakresu działania Miasta Kielce należą:

  1. Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506).
  2. Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 511).
  3. Zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późniejszymi zmianami) i w ustawie z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz zlecone w innych ustawach, jako sprawy należące do zakresu działania i wykonywane przez organy miast oraz organy miast na prawach powiatu.
  4. Zadania wynikające z porozumienia określającego zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

3.Organizacja

Organizację wewnętrzną Miasta określa Statut Miasta Kielc, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIV/723/2016 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku.


4. Dane teleadresowe

URZĄD MIASTA KIELCE
25-303 Kielce, Rynek 1
25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6
25-514 Kielce, ul. Kozia 3 (II piętro)
25-514 Kielce, ul. Kozia 2 (I i II piętro)
25-619 Kielce, ul. Młoda 28
25-323 Kielce, al. Solidarności 34 - EXBUD

Tel. Centrali: 41 36 76 000
Fax 41 34 42 763

Biuro Obsługi  Interesantów

Rynek 1
Tel. 41 36 76 009; 41 36 76 099
ul. Strycharska 6
Tel. 41 36 76 509

Bezpłatna infolinia

Tel. 800-166-726

Rzecznik Prasowy Prezydenta

Tomasz Porębski
Rynek 1, pok. 103
Tel. 41 36 76 111
tomasz.porebski@um.kielce.pl

Sekretariat Prezydenta Bogdana Wenty

Rynek 1, pok. 105
Tel. 41-36-76-105
Fax 41-34-42-763
sekretariat.prezydenta@um.kielce.pl

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Marcina Różyckiego

ul. Strycharska 6, pok. 706
Tel. 41-36-76-551,
Fax 41-34-32-200
martyna.obarska@um.kielce.pl

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Arkadiusza Kubiec

ul. Rynek 1, pok. 121
Tel. 41-36-76-121,
Fax 41-34-44-391
agnieszka.guldon@um.kielce.pl

 

Sekretariat Sekretarza Miasta Szczepana Skorupskiego

Rynek 1, pok. 105
Tel. 41-36-76-105
Fax 41-34-42-763
szczepan.skorupski@um.kielce.pl

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Danuty Papaj

Rynek 1, pok. 108
Tel. 41-36-76-108
Fax 41-34-42-763
danuta.papaj@um.kielce.pl

Pełnomocnicy Prezydenta

(link http://www.bip.kielce.eu/18)

Sekretariat Skarbnika Miasta Beata Pawłowska

Rynek 1, pok.108
tel. 41-36-76-108
fax. 41-34-42-763
beata.pawlowska@um.kielce.pl

 


Autor:  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego - Elżbieta Korczyńska Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  14 styczeń 2009 11:36 Data publikacji:  3 lipiec 2019 11:11
Wersja:  6.2