MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Petycja z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach i zmian organizacji szkół wchodzących w jego skład

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Kielcach

ul. Warszawska 96

25-401 Kielce

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach i zmian organizacji szkół wchodzących w jego skład.

Data złożenia petycji: 23 stycznia 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Monitorujący – Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 8 września 2017 r. dotycząca kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach oraz zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do wody pitnej

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Szulc-Efekt sp z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przedmiot petycji:

Dotyczy przeprowadzenia przez dyrektorów szkół podstawowych usytuowanych na obszarze Miasta Kielce wewnętrznej analizy stanu faktycznegonw zakresie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach, zwłaszcza zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej.

Data złożenia petycji:

11 września 2017 r.

złożona do Urzędu Miasta Kielce za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 4 września 2017 r. dotycząca udziału szkół podstawowych Miasta Kielce w IV Edycji Programu "Wzorowa Łazienka"

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przedmiot petycji:

Dotyczy udziału szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Kielce w IV Edycji Programu "Wzorowa Łazienka".

Data złożenia petycji:

5 września 2017 r.

złożona do Urzędu Miasta Kielce za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 31 lipca 2017 r. dotycząca poparcia inicjatywy "Kielce - Radom Airport Express" w sprawie połączenia kolejowego z Portem Lotniczym Radom, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Pan Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski

"Wieczorna.pl" Sp. z o.o.

tel.: +48604443623

fax: +442035142037

e-mail: adam.fularz@wieczorna.pl

Dolina Zielona 24a, 65-154 Zielona Góra

Przedmiot petycji:

Dotyczy poparcia inicjatywy "Kielce - Radom Airport Express" jako dedykowanego połączenia lotniskowego z Kielc na najbliższe lotnisko.

Data złożenia petycji: 31 lipca 2017 r.

złożona do Urzędu Miasta Kielce za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Zgodnie z prośbą wnioskodawcy petycję przekazano Panub Dariuszowi Kozakowi, Przewodniczacemu Rady Miasta Kielce, celem zapoznania z jej przedmiotem Radnych Rady Miasta Kielce.

Petycja z dnia 2 czerwca 2017 r.

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

KIELECKA PLATFORMA KOMUNIKACYJNA

Koordynator

Pan Filip Jackowski

ul. Dolomitowa 5/8

e-mail: jackowskifilip@gmail.com

Przedmiot petycji:

Dotyczy utworzenia przystanku autobusowego przy ul. Żelaznej w Kielcach.

Data złożenia petycji: 2 czerwca 2017 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Kielce w 2016 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Kielce w 2016 r. [zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.1123)]

Petycja z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Pan Przemysław Chmiel

ul. Kruszcowa 5/5

25-758 Kielce

Przedmiot petycji:

Dotyczy uruchomienia na osiedlu Podkarczówka Klubu Seniora w pomieszczeniach po dawnym LO nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach.

Data złożenia petycji: 21 kwietnia 2017 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Monitorujący – Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 9 stycznia 2017 r.

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Okręg Świętokrzyski Partii Razem

al. XI Wieków Kielc 6/8

25-516 Kielce

Przedmiot petycji:

Dotyczy podjęcia i zrealizowania działań w przypadku zanieczyszczenia środowiska pyłami PM10 i PM2,5 w Kielcach oraz przekroczenia obowiązujących norm zanieczyszczenia powietrza.

Data złożenia petycji: 10 stycznia 2017 r.

złożona do Urzędu Miasta Kielce za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewidywany termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

Monitorujący – Wydział Organizacyjny

Petycja

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawcy:

Pracownicy Placówek Oświatowych

ul. Krzemionkowa 1

25-705 Kielce

tel. 602 805 013

Przedmiot petycji:

Dotyczy poprawy sytuacji materialnej i zawodowej pracowników kieleckich placówek oświatowych.

Data złożenia petycji: 16 listopada 2016 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Na podstawie art. 7 w związku z art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 ze zm.) pozostaje bez rozpatrzenia.

Petycja z dnia 3 listopada 2016 r.

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Szulc - Efekt sp z o.o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:

Fundacja Plastics Europe Polska

ul. Trębacka 4, pok. 109

00-074 Warszawa

Przedmiot petycji:

Dotyczy utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).

Data złożenia petycji: 3 listopada 2016 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 12 września 2016 r.

Podmiot wnoszący petycje:

Wnioskodawca:

Pan Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski

„Wieczorna.pl" Sp. z o.o.

Tel.48 604 443 623

Fax 44 2035142037

e-mail: adam.fularz@wieczorna.pl

Dolina Zielona 24 a, 65-154 Zielona Góra

Przedmiot petycji:

Dotyczy poparcia inicjatywy „Kielce-Radom Airport Express" jako dedykowanego połączenia lotniskowego z Kielc na najbliższe lotnisko.

Data złożenia petycji: 12 września 2016 r.

złożona do Urzędu Miasta Kielce za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewidywany termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji - Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

Zgodnie z prośbą wnioskodawcy petycję przekazano Panu Dariuszowi Kozakowi Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce celem zapoznania z jej przedmiotem  Radnych Rady Miasta Kielce.

Monitorujący - Wydział Organizacyjny

Zbiorcza informacja

o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Kielce w 2015 roku

Petycja z dnia 12 maja 2016 r.

Podmiot wnoszący petycje:

Wnioskodawca: Na podst. art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195)

Przedmiot petycji:

Dotyczy:

1.przeprowadzenia badań natężenia ruchu w ciągu ulicy radomskiej na wysokości skrzyżowania do Centrum Auchan w Kielcach,

2. podjęcia działań w c4elu postawienia barier dźwiękoszczelnych w ciągu ul. radomskiej na wysokości os. Na Stoku i os. Świętokrayskie

Data złożenia petycji: 12 maja 2015 r. złożona na piśmie do Urzędu Miasta Kielce Przewidywany termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Monitorujący - Wydział Organizacyjny

Petycja z dnia 12 maja 2016 r.

Podmiot wnoszący petycje:

Wnioskodawca: Na podst. art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195)

Przedmiot petycji:

Dotyczy wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta zakazu organizowania w Kielcach przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do miasta i osób prywatnych.

Data złożenia petycji: 12 maja 2015 r.

złożona na piśmie do Urzędu Miasta Kielce

Przewidywany termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Monitorujący - Wydział Organizacyjny

Petycja

Podmiot wnoszący petycje:

Wnioskodawca: Prezes Zarządu Adam Szulc

Adres poczty elektronicznej: biblioteczka-samorzadowca@samorząd.pl

Przedmiot petycji:

Dotyczy utworzenia przez Kierownika JST-„biblioteczki samorządowca", w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji, stosownie do dyspozycji art.24 ust.2 pkt 7 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (j.t. Dz.U. Dz.U.2014.1202 ze zm.)

Data złożenia petycji: 4 maja 2016 r. złożona do Urzędu Miasta Kielce za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewidywany termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji - Wydział Organizacyjny

Petycja

Petycja

Podmiot wnoszący petycje:

Współwnioskodawca: Organizator konkursu „Podwórko NIVEA" GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k. ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa KRS: 0000527454

Współwnioskodawca: Prezes Zarządu Adam Szulc Szulc-Efekt sp zoo KRS: 0000059459 ul. Poligonowa 1 Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl www.samorzad.pl

Przedmiot petycji: Rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw- edycja 2016 Efektem przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu - może być sfinansowanie budowy, jednego z czterdziestu, rodzinnych placów zabaw. Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku gminy (Wspólnoty Mieszkańców) oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi.

Data złożenia petycji: 21 marca 2016 r. złożona do Urzędu Miasta Kielce za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewidywany termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji - Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Monitorujący - Wydział Organizacyjny

Petycja

Petycja

Podmiot wnoszący petycje:

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego

Radca prawny Konrad Cezary Łakomy

Przedmiot petycji:

Dotyczy wprowadzenie i wdrożenie na terenie miasta Kielce skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego, począwszy od maja 2016 r.

Data złożenia petycji do Prezydenta  Miasta Kielce - 15 luty 2016 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy- zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195), nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji- Wydział Środowiska

Monitorujący- Wydział Organizacyjny

Petycja

Podmiot wnoszący petycje:

Wnioskodawca: 

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodziska Mazowiecki

KRS: 0000318482

www.wiedza3g.pl

kancelaria@mikroporady.pl

 

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. zoo 

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

tel. (22) 673-62-12

608-318-418

603-158-914

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 PLN  www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

Przedmiot petycji:

Dotyczy podjęcia działania w sprawie zamieszczenia na stałe  w Oficjalnym Serwisie  www Gminy/Miasta wydzielonego obszaru – zakładki - o nazwie "Kącik  Przedsiębiorcy"  i umieszczenia na stałe - w ramach ww. zakładki - w zawsze widocznym miejscu  baneru serwisu Mikroporady.pl wraz linkiem.

Data złożenia petycji:  4 grudnia 2015 r.

złożona do Urzędu Miasta Kielce za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji - Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju

Monitorujący - Wydział Organizacyjny

Petycja

Podmiot wnoszący petycje:

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. reprezentowana przez komplementariusza: Radcę Prawnego Jacka Świecę 

Przedmiot petycji:

Żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek: Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym, wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz wystąpienie o przedstawienie informacji odnośnie czynności  jakie w tej sprawie podjął Miejski Rzecznik Konsumentów w Kielcach. 

Data złożenia petycji do Prezydenta Miasta Kielce - 16.11.2015 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), nie później niż  w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji -  Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej 

Monitorujący - Wydział Organizacyjny