MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Porozumienie

w sprawie udzielania w 2018 roku nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce, zawarte w dniu 10 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA KIELCE

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce"

Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce" oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert

Ogłoszenie o naborze ( TERMIN NABORU do dnia 31 października 2017 r.)

kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

oraz

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarządzenie Nr 423/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

Umowy zlecenia - 2017 r.

na świadczenie pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255)

Umowy zlecenia - 2016 r.

na świadczenie pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255)

UMOWY

o powierzenie w 2016 roku realizacji zadania publicznego pod nazwą:

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce

UMOWY

o powierzenie w 2017 roku realizacji zadania publicznego pod nazwą:                                                 Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce

Porozumienie

w sprawie udzielenia w 2017 roku nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze  Miasta Kielce zawarte w dniu 17 listopada 2016 r. pomiędzy:

1. Miastem Kielce, z siedzibą urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Kielce,a

2. Radą Okręgowej Izby radców Prawnych w Kielcach, ul. Przecznica 6, reprezentowaną przez: helenę Górniak- Dziekana "OIRP"

3.Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach, ul. Leonarda 1, reprezentowaną przez Wojciecha Zwierzchowskiego - Członka "ORA"

Umowa dot. przekazania Samorządowi dotacji celowej

Porozumienie

w sprawie udzielenia w 2016 roku nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce zawarte w dniu 22 października 2015 r. pomiędzy:

1. Miastem Kielce, z siedzibą urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Kielce,a

2. Radą Okręgowej Izby radców Prawnych w Kielcach, ul. Przecznica 6, reprezentowaną przez: helenę Górniak- Dziekana "OIRP"

3.Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach, ul. Leonarda 1, reprezentowaną przez Wojciecha Zwierzchowskiego - Członka "ORA"

Umowa dot. przekazania Samorządowi dotacji celowej

422. Nr 422/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

392. Nr 392/2016 z dnia 31 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce" oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert

Zarządzenie Nr 389/2016 z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą " Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce " oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255)

PREZYDENT MIASTA KIELCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

Zarządzenie Nr 362/2016 z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą  "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

Zarządzenie Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

Wyświetlanie 21 - 40 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3