MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Porozumienie

w sprawie udzielenia w 2017 roku nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze  Miasta Kielce zawarte w dniu 17 listopada 2016 r. pomiędzy:

1. Miastem Kielce, z siedzibą urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Kielce,a

2. Radą Okręgowej Izby radców Prawnych w Kielcach, ul. Przecznica 6, reprezentowaną przez: helenę Górniak- Dziekana "OIRP"

3.Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach, ul. Leonarda 1, reprezentowaną przez Wojciecha Zwierzchowskiego - Członka "ORA"

Umowa dot. przekazania Samorządowi dotacji celowej

Porozumienie

w sprawie udzielenia w 2016 roku nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce zawarte w dniu 22 października 2015 r. pomiędzy:

1. Miastem Kielce, z siedzibą urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Kielce,a

2. Radą Okręgowej Izby radców Prawnych w Kielcach, ul. Przecznica 6, reprezentowaną przez: helenę Górniak- Dziekana "OIRP"

3.Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach, ul. Leonarda 1, reprezentowaną przez Wojciecha Zwierzchowskiego - Członka "ORA"

Umowa dot. przekazania Samorządowi dotacji celowej

422. Nr 422/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

392. Nr 392/2016 z dnia 31 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce" oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert

Zarządzenie Nr 389/2016 z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą " Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce " oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255)

PREZYDENT MIASTA KIELCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

Zarządzenie Nr 362/2016 z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą  "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

Zarządzenie Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

Zarządzenie Nr 460/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

Zarządzenie Nr 431/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce" oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków  Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce" 

Wyświetlanie 21 - 35 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2