MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

73. Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2018 rok

Uchwała Nr 64/I/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2018 rok

72. Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kielce

Uchwała Nr 34/I/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kielce

71. Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Kielce na 2019 rok

Uchwała Nr 33/I/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Kielce na 2019 rok

70. Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2019 rok

Uchwała Nr 188/II/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2019 rok

69. Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2045 Miasta Kielce

Uchwała Nr 190/II/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2045 Miasta Kielce

 

 

68. Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2019 rok

Uchwała Nr 189/II/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2019 rok

67. Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2018 r.

Uchwała Nr 121/II/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2018 r.

66. Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok

Uchwała Nr 65/I/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok

65. Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kielce

Uchwała Nr 23/I/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kielce

64. Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok

Uchwała Nr 22/I/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok

63. Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2045 Miasta Kielce

Uchwała Nr 138/II/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2045 Miasta Kielce

62. Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok

Uchwała Nr 137/II/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok

61. Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok

Uchwała Nr 136/II/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018 rok

60. Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr 84/II/2017 Regionalnej IZby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 września 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2017 r.

59. Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Uchwała Nr 36/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2017 roku  w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

58. Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Kielce na 2017 rok

Uchwała Nr 2/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2017r.  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Kielce na 2017 rok

57. Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kielce

Uchwała Nr 1/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2017 r.  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kielce

56. Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2017 rok

 Uchwała Nr 101/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2016 r.  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2017 rok

55. Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2045 Miasta Kielce

Uchwała Nr 100/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2045 Miasta Kielce

54. Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Kielce na 2017 rok

Uchwała Nr 99/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2016 r.  w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Kielce na 2017 rok

Wyświetlanie 1 - 20 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4