MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DOM PROWADZI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 29 STYCZNIA 2004 R. (tj. Dz. U. z 2015 r,poz. 2164 z późn.zm.)