MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach prowadzi zamówienia publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U z 2010 r, nr 113, poz. 759 z późn.zm.)

 


Autor:  Paulina Kruk Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  21 październik 2011 07:58 Data publikacji:  21 październik 2011 07:58
Wersja:  1.0