MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach prowadzi zamówienia publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U z 2010 r, nr 113, poz. 759 z późn.zm.)
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r

Dom Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta w Kielcach zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rParawo zamowien publicznych Dz.U. z 2015r  poz 2164 z późń. zm.) przedstawia plan zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r : przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym w I V kwartale 2017r będzie dostawa artykułów spożywczych o orientacyjnej wartości zamówienia 210 tys zł

Plan postępowań na 2018 rok

Lp. Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane, dostawy lub usługi)

Przewidywany tryb

 

Orientacujna wartośc zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Dostosowanie pomieszczeń świetlicy, pracowni i korytarza terapii zajeciowej w Domu Pomocy Społęcznej przy ul. Żeromskiego 4/6 oraz dostodowanie pomieszczeń kawiarenki i magazynu przy terapii zajeciowej w DPS ul. Żeromskiego 4/6 usługa przetrag nieograniczony 226 100 zł I kwartał
2 Dostawa artykułów spożywczych dostawa przetareg nieograniczony 210 000 zł IV kwartał
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
l.p Przedmiot zamowienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwatralnym
1 Dostawa artykułów spożywczych dostawa przetarg nieograniczony 260 958 zł brutto I kwartał
2 Dostawa artykułów spozywczych dostawa przetarg nieograniczony 313 000 zł brutto IV kwartał

Autor:  Paulina Kruk Osoba publikująca: Monika Lisowska
Data utworzenia:  21 październik 2011 07:58 Data publikacji:  13 luty 2019 08:02
Wersja:  1.4