MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Regulamin pracy

Regulamin Pracy Urzędu Miasta Kielce oraz Regulamin Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej ustalony Zarządzeniem Nr 335/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 sierpnia 2015 r.


Autor:  Bożena Janicka Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  6 luty 2009 12:50 Data publikacji:  14 wrzesień 2015 14:41
Wersja:  1.5