MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Regulamin pracy

Regulamin Pracy Urzędu Miasta Kielce oraz Regulamin Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej ustalony Zarządzeniem Nr 335/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniony Zarządzeniemi: Nr 264/2018z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 456/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.


Autor:  Elżbieta Korczyńska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  6 luty 2009 12:50 Data publikacji:  16 kwiecień 2019 14:01
Wersja:  1.9