MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Referat Edukacji - wykaz zawartych umów

Referat Edukacji

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Urząd Miasta Kielce

Biuro ds Organizacji Pozarządowych

Wykaz umów zlecanych przez Biuro ds. Organizacji pozarządowych

Referat Profilaktyki i Pożytku Publicznego - wykaz umów

Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Urząd Miasta Kielce