MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe

2. Kierownictwo

Kierownictwo Przedszkola Samorządowego nr 3

3. Przedmiot działalności.

Statut Przedszkola Samorządowego nr 3

4. Majątek

Majątek Przedszkola Samorządowego nr 3

5. Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na stanowisko starszego referenta