MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Kierownictwo

Kierownictwo Przedszkola Samorządowego nr 30

3. Przedmiot działalności

Statut Przedszkola Samorządowego nr 30

4. Majątek

Majątek Przedszkola Samorządowego nr 30

5. Ogłoszenia

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego