MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Kierownictwo

Kierownictwo Przedszkola Samorządowego nr 22

3. Przedmiot działalności

Statut Przedszkola Samorządowego nr 22

4. Majątek

Majątek Przedszkola Samorządowego nr 22

5. Zużyte składniki majątku

Zużyte składniki majątku przedszkola

6. Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze