MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Kierownictwo

Kierownictwo Przedszkola Samorządowego nr 21

3. Przedmiot działalności

Statut Przedszkola Samorządowego nr 21

4. Majątek

Majątek Przedszkola Samorządowego nr 21

5. Ogłoszenia

Wykaz zbędnych/ zużytych składników majątku ruchomego oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko.