MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe

2. Kierownictwo

Kierownictwo Przedszkola Samorządowego nr 43

3. Przedmiot działalności

Statut Przedszkola Samorządowego nr 43

4. Majątek

Majątek Przedszkola Samorządowego nr 43

5. Ogłoszenia

Wykaz zużytych składników majątku.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43

Do czasu przeniesienia danych na ten portal Biuletynu Informacji Publicznej, strona BIP Przedszkola Samorządowego nr 43 znajduje się pod adresem http://www.bip.kielce.pl/przedszkole.php?ps=43