MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Kierownictwo.

Kierownictwo Przedszkola Samorządowego nr 8

3. Przedmiot działalności.

Statut Przedszkola Samorządowego nr 8

4 Majątek.

Majątek Przedszkola Samorządowego nr 8

5. Ogłoszenie

Wykaz zbędnych/ zużytych składników majątku ruchomego.