MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Kierownictwo

Kierownictwo Przedszkola Samorządowego nr 39

3. Przedmiot działalności

Statut Przedszkola Samorządowego nr 39

4. Majątek

Majątek Przedszkola Samorządowego nr 39

5. Ogłoszenia

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.