MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Biuro Rady Miejskiej

Petycja

Petycja złożona przez: Okręg Świętokrzyski Partii Razem

Przedmiot petycji: zapewnienie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej dla dzieci i młodzieży praz osób do 21 roku życia, które uczą się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych.

PETYCJA ROZPATRZONA

Petycja

Petycja złożona przez: petycja nie zawiera zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Przedmiot petycji: nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach lub jednej z jej filii patrona - Ignacego Daszyńskiego.

PETYCJA ROZPATRZONA