MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Biuro Rady Miejskiej

Petycja

Petycja złożona przez: Stowarzyszenie Przyjazne Kielce

Przedmiot petycji: Podjęcie uchwały dotyczącej walki ze smogiem oraz przyjęcie Miejskiej Strategii Walki ze Smogiem.

PETYCJA ROZPATRZONA

Petycja

Petycja złożona przez: petycja nie zawiera zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Przedmiot petycji: budowa placu zabaw.

PETYCJA POZOSTAWIONA BEZ ROZPATRZENIA

Petycja

Petycja złożona przez: Kielecką Platformę Komunikacyjną

Przedmiot petycji: Ustanowienie lokalizacji nowego przystanku autobusowego przy ul. Żelaznej oraz seryjną zmianę nazw przystanków na zgodną z nowelizacją Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym..

PETYCJA ROZPATRZONA

Petycja

Petycja złożona przez: Kielecką Platformę Komunikacyjną

Przedmiot petycji: Utworzenie przystanku autobusowego przy ulicy Żelaznej.

PETYCJA PRZEKAZANA PREZYDENTOWI MIASTA KIELCE DO ROZPATRZENIA WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI (zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy o petycjach).

Petycja

Petycja złożona przez: Kielecką Platformę Komunikacyjną

Przedmiot petycji: Wprowadzenie zmian w Przepisach Porządkowych oraz Regulaminu Przewozów dotyczących transportu publicznego w Kielcach.

PETYCJA ROZPATRZONA

Petycja

Petycja złożona przez: Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89

Przedmiot petycji: Przyznanie prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych.

PETYCJA ROZPATRZONA

Petycja

Petycja złożona przez: Fundację „PEStka"

Przedmiot petycji: Wprowadzenie zmian do Statutu Miasta Kielce umożliwiających utworzenie na terenie Miasta Kielce jednostek pomocniczych gminy.

PETYCJA ROZPATRZONA