MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

kierownika Referatu Prac Studialnych i Analiz

Biura Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 19/2011)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora na stanowisku ds. obsługi długu Miasta
Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 18/2011)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

geodety w Referacie Geodezji i Kartografii

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 16/2011)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

geodety w Referacie - Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 15/2011)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ „WZGÓRZE ZAMKOWE”
w Kielcach

Ogłoszenie o naborze

 
Prezydent Miasta Kielce
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO Nr 15 W KIELCACH

konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Zabawek i Zabawy

Prezydent Miasta Kielce ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
geodety w Referacie Katastru

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Urzędu Miasta Kielce

 (NR REF: 11/2011)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty w Referacie Planów Miejscowych

Biura Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 12/2011)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora w Referacie Księgowości Dochodów Urzędu Miasta
Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Kielce
 (NR REF: 9/2011)

Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                                                                                    PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:10/2011)

ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora w Referacie Architektury i Budownictwa
Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 8/2011)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora w Referacie Edukacji Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 6/2011)
 

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora w Referacie Realizacji i Rozliczeń Inwestycji
Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 7/2011)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY
(podstawa prawna: art. 9 ust.5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
 

ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                                                                                      PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:4/2011)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
starszego poborcy w Referacie Egzekucji Administracyjnej Wydziału Podatków
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 3/2011)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Uwłaszczeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Urzędu Miasta Kielce
 (NR REF: 2/2011)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 1/2011)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty w Referacie Prac Studialnych i Analiz

Biura Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 14/2010)
Wyświetlanie 181 - 200 z 248 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 13