MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Biurze Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 32/2017)
 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego specjalisty
w Referacie Realizacji Inwestycji
Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 31/2017)

 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
geodety
w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 29/2017)

 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 30/2017)
 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Biurze Planowania Przestrzennego
Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 28/2017)
 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora
w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 27/2017)

 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty
w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 26/2017)

 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Biurze Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 25/2017)
 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Środowiska, Gospodarki Wodnej i Odpadów
w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 24/2017)

 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego specjalisty
w Referacie Realizacji Inwestycji
Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 23/2017)

 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Biurze Planowania Przestrzennego
Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 22/2017)
 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 21/2017)

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty
w Biurze Dowodów Osobistych
Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 20/2017)
 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Środowiska, Gospodarki Wodnej i Odpadów
w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 19/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty
w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 18/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty
w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 17/2017)

Ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 16/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Referacie Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód
Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 15/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego specjalisty
w Referacie Środowiska, Gospodarki Wodnej i Odpadów
Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 14/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty
w Referacie Promocji
Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 13/2017)

 

Wyświetlanie 1 - 20 z 209 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 11