MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

informacja o liczbie kandydatów

 

 

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
w Kielcach

Liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

w Kielcach

Liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

DYREKTORA ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO

 w Kielcach

Liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

DYREKTORA MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH

Informacja o liczbie kandydatów

 

 

Informacja o liczbie kandydatów

spełniających wymogi formalne na stanowisko

Dyrektora Jednostki Budżetowej Miejski Zarząd Dróg

 w Kielcach

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

w Referacie Przygotowania Inwestycji

Wydziału Inwestycji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 14/2016)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora

w Referacie Windykacji i Analiz

Wydziału Księgowości Urzędu

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 10/2016)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

w Referacie Realizacji i Rozliczeń Inwestycji

Wydziału Inwestycji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 12/2016)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty

w Referacie Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

Wydziału Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 11/2016)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów

spełniających wymogi formalne na stanowisko

Dyrektora Jednostki Budżetowej „Wzgórze Zamkowe"

 w Kielcach

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty

w Referacie Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

Wydziału Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 7/2016)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 5/2016)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty

w Referacie Księgowości Budżetu Miasta

Wydziału Budżetu

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 9/2016)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze geodety

w Referacie – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 8/2016)

Liczba kandydatów

 

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty

w Referacie Przygotowania Inwestycji

Wydziału Inwestycji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 6/2016)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty

w Referacie Księgowości Budżetu Miasta

Wydziału Budżetu

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 4/2016)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty

w Referacie Zarzadzania Zielenią Miejską

Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 2/2016)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty

w Referacie Przygotowania Inwestycji

Wydziału Inwestycji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 1/2016)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty

w Referacie Przyrody

Wydziału Środowiska

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 33/2015)

liczba kandydatów

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty

w Referacie ds. Zieleni Miejskiej

Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 31/2015)

Wyświetlanie 1 - 20 z 174 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 9