MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Biurze Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 25/2017)
 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Środowiska, Gospodarki Wodnej i Odpadów
w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 24/2017)

 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego specjalisty
w Referacie Realizacji Inwestycji
Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 23/2017)

 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Biurze Planowania Przestrzennego
Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 22/2017)
 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 21/2017)

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty
w Biurze Dowodów Osobistych
Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 20/2017)
 

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Środowiska, Gospodarki Wodnej i Odpadów
w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 19/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty
w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 18/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty
w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 17/2017)

Ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 16/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Referacie Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód
Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 15/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego specjalisty
w Referacie Środowiska, Gospodarki Wodnej i Odpadów
Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 14/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty
w Referacie Promocji
Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 13/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Środowiska, Gospodarki Wodnej i Odpadów
w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 12/2017)

 

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty

w  Referacie Administracji Budowlanej

Wydziału Architektury i Budownictwa

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 11/2017)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

w  Biurze Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych

Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 10/2017)

Ogłoszenie o naborze

 

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 9/2017)

Ogłoszenie o naborze

 

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

w  Referacie Środowiska, Gospodarki Wodnej i Odpadów

Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 8/2017)

Ogłoszenie o naborze

 

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownika Referatu Środowiska, Gospodarki Wodnej i Odpadów

w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 7/2017)

Ogłoszenie o naborze

 

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

w Referacie Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 5/2017)

Wyświetlanie 21 - 40 z 222 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 12