MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

13. Bilans Miasta Kielce za 2018 r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

12. Bilans Miasta Kielce za 2017 r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

11. Bilans Miasta Kielce za 2016 r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporzadzony na dzień 31.12.2016 r.

10. Bilans Miasta Kielce za 2015 r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporzadzony na dzień 31.12.2015 r.

9. Bilans Miasta Kielce za 2014r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

8. Bilans Miasta Kielce za 2013 r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

7. Bilans Miasta Kielce za 2012 r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

6. Bilans Miasta Kielce za 2011 r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

5. Bilans Miasta Kielce za 2010 r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

4. Bilans Miasta Kielce za 2009 r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

3. Bilans Miasta Kielce za 2008 r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporządzony na dzień 31.12.2008 r.

2. Bilans Urzędu Miasta Kielce za 2008 r.

Bilans Urzędu Miasta Kielce sporządzony na dzień 31.12.2008 r.

1. Bilans Miasta Kielce za 2007 r.

Bilans skonsolidowany Miasta Kielce sporządzony na dzień 31.12.2007 r.