MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Stan mienia komunalnego - rok 2018

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2017

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2016

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2015

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2014

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2013

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2012

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2011

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2010

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2009

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 30 czerwca 2009 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2008

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 30 czerwca 2008 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2007

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 30 czerwca 2007 roku.

Stan mienia komunalnego - rok 2006

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 30 czerwca 2006 roku.