MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko: KIEROWNIK DZIAŁU SOCJALNO-TERAPEUTYCZNEGO
w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko: księgowy

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarczych

INFORMACJA

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:

KIEROWNIK ADMINISTRACJI