MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

Strategia Rozwoju Miasta Kielce


Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja

Dokument „Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja" został przyjęty Uchwałą Nr XII/214/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXI/414/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016 roku. W dniu 15 września 2016 r. Uchwałą Nr XXXI/613/2016 Rady Miasta Kielce „Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2007-2020 Aktualizacja"otrzymała brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Aktualizacja Strategii wynikała z konieczności dostosowania do nowych dokumentów programowych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Strategia jest podstawowym narzędziem wyznaczającym cele i kierunki działań ważne dla dalszego zrównoważonego rozwoju Kielc w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.Dokument odpowiada obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Kielc, uwzględnia aktualnie realizowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz sytuację społeczno-gospodarczą województwa i kraju.


Autor:  Mieczysław Pastuszko - Dyrektor Wydziału ZFE Osoba publikująca: Marta Łysak Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
Data utworzenia:  6 marzec 2009 08:47 Data publikacji:  19 wrzesień 2016 08:35
Wersja:  1.5