MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału EPP Osoba publikująca: Agnieszka Nowak-Opuchlik WEPiPP
Data utworzenia:  18 marzec 2009 08:43 Data publikacji:  14 luty 2019 13:21
Wersja:  2.5