MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii


Autor:  Anita Stanisławska - Z-ca Dyrektora EPP Osoba publikująca: Agnieszka Nowak-Opuchlik WEPiPP
Data utworzenia:  18 marzec 2009 08:43 Data publikacji:  12 styczeń 2017 10:41
Wersja:  1.7