MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce przyjęty Zarządzeniem Nr 148/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 kwietnia 2019 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 282/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.