MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta

 

Skarbnik Miasta

Barbara Nowak

 

Data powołania na stanowisko:

21 czerwca 2007 roku - Uchwała Rady Miejskiej w Kielcach     Nr X/180/2007 z dnia 21 czerwca 2007r.

Adres:

25-303 Kielce, ul. Rynek 1

Numer pokoju:

108

Telefon - sekretariat:

41 36 76 108

e-mail:

barbara.nowak@um.kielce.pl

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek – piątek, godz.: 7:30 - 15:30/po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia  w sekretariacie/      

 

 

Skarbnik Miasta – główny księgowy budżetu zapewnia prawidłową realizację zadań finansowych, kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych po stronie Miasta.
Nadzór:
Skarbnik Miasta – Barbara Nowak sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące Wydziały:

1. Budżetu,
2. Księgowości Urzędu,
3. Podatków,
4. Zarządzania Należnościami.
W obszarze nadzoru znajdują się nw. spółki:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ,
2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o.,
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.,
4. Kieleckie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o. o. ,
5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.,
6. Targi Kielce S.A.,
7. Port Lotniczy Kielce S.A. ,
8. Korona S.A.,
9. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.,
10. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Radomska Giełda Rolna S.A.
Zadania:
Prowadzenie spraw miasta powierzonych przez Prezydenta w zakresie:

1. Polityki finansowej Miasta.
2. Planowania budżetu Miasta,
3. Księgowości budżetu Miasta i księgowości podatkowej.
4. Obsługi długu Miasta.
5. Obsługi finansowo-księgowej dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Urzędu.
6. Wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych.
7. Windykacji należności budżetowych.
8. Egzekucji administracyjnej.
9. Nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje.
10. Realizacji zadań wynikających z przepisów szczególnych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetu.
 


Autor:  Janusz Koza Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  14 styczeń 2009 14:17 Data publikacji:  7 listopad 2016 15:10
Wersja:  1.5