MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Zastępca Prezydenta

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Kielce

                                        DRUGI  ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                     MARCIN RÓŻYCKI

 

Data powołania na stanowisko:               3 grudnia 2018 r.

Adres:                                                      25-659 Kielce, ul. Strycharska 6

Numer pokoju:                                         702

Telefon -                                                  sekretariat: 41 36 76 551 FAX:  41 34 32 200

e-mail:                                                     marcin.rozycki@um.kielce.pl

Przyjęcia interesantów:   ŚRODY w godzinach: 10:00 - 15:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie lub  poprzez formularz kontaktowy „Umów się na spotkanie"

Nadzór:

II Zastępca Prezydenta – Marcin Różycki

Sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

W obszarze nadzoru znajdują się nw. jednostki organizacyjne miasta:

1) Przedszkole Samorządowe nr 1,

2) Przedszkole Samorządowe nr 2,

3) Przedszkole Samorządowe nr 3,

4) Przedszkole Samorządowe nr 4,

5) Przedszkole Samorządowe nr 5,

6) Przedszkole Samorządowe nr 6,

7) Przedszkole Samorządowe nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi,

8) Przedszkole Samorządowe nr 9,

) Przedszkole Samorządowe nr 13,

10) Przedszkole Samorządowe nr 14,

11) Przedszkole Samorządowe nr 16,

12) Przedszkole Samorządowe nr 18,

13) Przedszkole Samorządowe nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi,

14) Przedszkole Samorządowe nr 21,

15) Przedszkole Samorządowe nr 22,

16) Przedszkole Samorządowe nr 23,

17) Przedszkole Samorządowe nr 24,

18) Przedszkole Samorządowe nr 25,

19) Przedszkole Samorządowe nr 26,

20) Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27,

21) Przedszkole Samorządowe nr 28,

22) Przedszkole Samorządowe nr 29,

23) Przedszkole Samorządowe nr 30,

24) Przedszkole Samorządowe nr 31,

25) Przedszkole Samorządowe nr 32,

26) Przedszkole Samorządowe nr 33,

27) Przedszkole Samorządowe nr 34,

28) Przedszkole Samorządowe nr 35,

29) Przedszkole Samorządowe nr 36,

30) Przedszkole Samorządowe nr 39,

31) Przedszkole Samorządowe nr 40,

32) Przedszkole Samorządowe nr 42,

33) Przedszkole Samorządowe nr 43,

34) Szkoła Podstawowa nr 1,

35) Szkoła Podstawowa nr 2,

36) Szkoła Podstawowa nr 4,

37) Szkoła Podstawowa nr 8,

38) Szkoła Podstawowa nr 18,

39) Szkoła Podstawowa nr 19,

40) Szkoła Podstawowa nr 25,

41) Szkoła Podstawowa nr 27,

42) Zespół Placówek Oświatowych nr 1,

43) Szkoła Podstawowa nr 33,

44) Przedszkole Samorządowe nr 29,

45) Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11,

46) Szkoła Podstawowa nr 12,

47) Szkoła Podstawowa nr 15,

48) Szkoła Podstawowa nr 20,

49) Szkoła Podstawowa nr 22,

50) Szkoła Podstawowa nr 23,

51) Szkoła Podstawowa nr 24,

52) Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi,

53) Szkoła Podstawowa nr 32,

54) Szkoła Podstawowa nr 9,

55) Szkoła Podstawowa nr 13,

56) Szkoła Podstawowa nr 5,

57) Szkoła Podstawowa nr 7,

58)zkoła Podstawowa Nr 39,

59) Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych,

60) Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna,

61) I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego,

62) II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego,

63) III liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida,

64) V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. P. Ściegiennego,

65) VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego,

66) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,

67) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

68) IV Liceum Ogólnokształcące,

69) Zespół Szkół Zawodowych nr 1,

70) Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika,

71) Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2,

72) Zespół Szkół Mechanicznych im. Gen. Władysława Sikorskiego,

73) Zespół Szkół Elektrycznych,

74) Zespół Szkół Informatycznych im. Gen. Hauke Bosaka,

75) Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,

76) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych,

77) Gimnazjum nr 3

78) Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,

79) Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy,

80) Młodzieżowy Dom Kultury,

81) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,

82) Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

83) Świetlica Wspierająco - Integrująca „Plus",

84) Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji,

85) Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia,

86) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,

87) Żłobek Samorządowy Nr 5,

88) Żłobek Samorządowy Nr 12,

89) Żłobek Samorządowy Nr 13,

90) Żłobek Samorządowy Nr 15,

91) Żłobek Samorządowy Nr 17,

92) Biuro Wystaw Artystycznych,

93) Dom Środowisk Twórczych,

94) Muzeum Zabawek i Zabawy

95) Miejska Biblioteka Publiczna,

96) Teatr Lalki i Aktora „Kubuś,

97) Kielecki Teatr Tańca,

98) Kieleckie Centrum Kultury,

99) Dom Kultury „Zameczek",

100) Muzeum Historii Kielc,

101) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

102) Dom Kultury „Białogon".

 

Zadania:

Prowadzenie spraw miasta powierzonych przez Prezydenta w zakresie:

1) Edukacji,

2) Kultury,

3) Sportu i Turystyki,

4) Pomocy Stypendialnej i Kontroli Dotacji dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych,

5) Promocji Zdrowia i Profilaktyki.  


Autor:  Elżbieta Korczyńska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  3 grudzień 2018 13:30 Data publikacji:  4 lipiec 2019 09:31
Wersja:  2.4