MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce

nadany Zarządzeniem Nr 415/2008 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 grudnia 2008 roku.

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce

nadany Zarządzeniem Nr 480/2011 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2011 r.

3. Zrządzenie zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

 Zarządzenie Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego

4. Zarządzenie zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce

 Zarządzenie Nr 77/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego

6. Zarządzenie zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce oraz Schemat Organizacyjny

 Zarządzenie Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego

7. Zarządzenie zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce

 Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego

8. Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie  Nr 192/2015  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28.05.2015 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego

9. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce

Zarządzenie  Nr 478/2015  Prezydenta Miasta Kielcez dnia 30.12.2015 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego