MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydział Organizacyjny

1. Informacje podstawowe

Kierownictwo Wydziału Organizacyjnego

2.Struktura organizacyjna Wydziału

Struktura organizacyjna Wydziału Organizacyjnego

3. ZADANIA WYDZIAŁU

Zakres działania Wydziału