MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Przetarg nieograniczony Or-III.271.14.2018

Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia w Kielcach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.13.2018

Zastępcze usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach                   – dokumentacja + realizacja"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.7.2018

Częściowa modernizacja pomieszczeń piwnic budynku zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Leśnej 16
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.6.2018

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.44.2017

Modernizacja mini boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach ul. Prosta 57

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.42.2017

Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w rejonie ul. Piekoszowskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.41.2017

 

Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur – przepompownie wraz z kanałem tłocznym
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.40.2017

Ogłoszenie nr 590736-N-2017 z dnia 2017-09-22 r.

Gmina Kielce: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Kielce poprzez budowę przyłączy kanalizacji teletechnicznej wraz z rozbudową systemu transmisji światłowodowej i instalacją punktów kamerowych w ramach projektu obywatelskiego Podkarczówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.36.2017

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Kielcach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Adres 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.33.2017

 

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – budynek Leśna 16 w Kielcach wraz z jego przebudową

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.35.2017

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skibowej na odc. od ul. Łanowej w Kielcach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Or-III.271.34.2017

Ogłoszenie nr 562963-N-2017 z dnia 2017-08-08 r.

 

Gmina Kielce: Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie obejmującym działki nr 269/1, 272, 273 obręb 0030 przy ul. ks. P. Ściegiennego 203 w Kielcach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.24.2017

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaracza w Kielcach

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.23.2017

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25"

2. „Modernizacja mini boiska do piłki nożnej – Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach, ul. Prosta 57"- Etap I.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.21.2017

Ogłoszenie nr 531568-N-2017 z dnia 2017-06-14 r.

Gmina Kielce: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach

Przetarg nieograniczony Or_III-.271.22.2017

Ogłoszenie nr 531305-N-2017 z dnia 2017-06-13 r.
Gmina Kielce: Przeniesienie węzła monitoringu wizyjnego do serwerowni Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.18.2017

Budowa wodociągu w ul. Fosforytowej w Kielcach

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.17.2017

 

Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Al. Legionów 4

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.12.2017

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.11.2017

Kielce: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach

Wyświetlanie 1 - 20 z 71 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4