MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Przetarg nieograniczony A-II.271.18.2019

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zagnańskiej 129 i Olszewskiego w Kielcach.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony A-II.271.19.2019

Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa ośrodka rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach, ul. Marszałkowska 96,

2. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach, ul. Marszałkowska 96

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony A-II.271.15.2019

Budowa komplesku sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32

Przetarg nieograniczony A-II.271.14.2019

„Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w drodze wewnętrznej
od ul. Wybranieckiej"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony A-II.271.13.2019

Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie   Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Zgoda 31 w Kielcach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg niograniczony A-II.271.12.2019

 „Budowa wodociągu od ul. Janowskiej do ul. Machałowejw Kielcach"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony A-II.271.11.2019

Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Skibowej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony A-II.271.3.2019

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piaseczny Dół

"Przetarg nieograniczony Or-III.271.8.2019"

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cedro Mazur - Układ I B".

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.35.2018

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Kielce poprzez budowę sieci monitoringu w dzielnicy Białogon oraz przy ulicy Planty

"Przetarg nieograniczony Or-III.271.34.2018"

„Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zagórskiej na dz. nr ewidencyjny 81/5"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.32.2018

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitanej w ul. Kruszelnickiego"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.31.2018

Realizacja zadań pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen" oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Transportowców" w Kielcach

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.29.2018

Budowa zespołu boisk sportowych wraz z siłownią zewnętrzną i strefą STREET WORKOUT przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.25.2018

Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 w Kielcach
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.23.2018

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kruszelnickiego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.21.2018

           Budowa zespołu boisk sportowych wraz z siłownią zewnętrzną i strefą STREET WORKOUT  przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

       Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.20.2018

"Budowa fontanny u zbiegu ulic Sandomierskiej i Źródłowej"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.15.2018

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.14.2018

Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia w Kielcach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Wyświetlanie 1 - 20 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5