MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Przetarg nieograniczony Or-III.271.26.2018

Dostawa komputera wysokowydajnego – serwera do obsługi zintegrowanego systemu zarządzania miastem.

Przetarg nieogarniczony Or-III.271.22.2018

 

Stworzenie i wdrożenie symulacji prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.12.2018

 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.11.2018

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu
pod nazwą: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.51.2017

Dostawa sprzętu komputerowego: komputerów zintegrowanych (All-in-One) oraz komputerów przenośnych
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.50.2017

Ogłoszenie nr 620423-N-2017 z dnia 2017-11-24 r.

Gmina Kielce: Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2018 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Przetarg nieograniczony Or-III.271.48.2017

Ogłoszenie nr 616009-N-2017 z dnia 2017-11-21 r.

Gmina Kielce: Dostawa i uruchomienie dwóch stacji graficznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Przetarg nieograniczony Or-III.271.47.2017

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i wyposażenia na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.49.2017

Zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pn. „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.46.2017

Dostawa sprzętu komputerowego: komputerów zintegrowanych (All-in-One)
oraz komputerów przenośnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.45.2017

Zakup wraz z dostawą wydawnictw turystycznych promujących Miasto Kielce

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.43.2017

Dostawa sprzętu komputerowego: komputerów zintegrowanych (All-in-One)
oraz komputerów przenośnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.39.2017

Dostawa i montaż dziesięciu syren elektronicznych wraz z włączeniem ich do Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Kielce (SOiAL) oraz wymiana czterech akumulatorów do syren
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.38.2017

Zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
 

Przetarg nieogranicziny Or-III.271.31.2017

Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Przetarg nieograniczony Or-III.271.26.2017

Ogłoszenie nr 539754-N-2017 z dnia 2017-06-28 r.

Gmina Kielce: Dostawa i uruchomienie stacji graficznych w Centrum Monitoringu Wizyjnego miasta Kielce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Przetarg nieograniczony Or-III.271.7.2017

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne


Dostawa i uruchomienie sprzętu elektronicznego w Centrum Monitoringu Wizyjnego miasta Kielce

 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.43.2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

 

Kielce: Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2017 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Przetarg nieograniczony Or-III.271.39.2016

Dostawa, uruchomienie i synchronizacja siedmiu syren elektronicznych oraz modernizacja czterech syren PAVIAN TSE 600 w Systemie Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Kielce
 

Przetarg nieograniczony Or-III.271.30.2016

Dostawa wydawnictw turystycznych promujących Miasto Kielce

Wyświetlanie 1 - 20 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2