MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia prawnego
i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
2016/S 001-000745
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Kielce: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej

Kielce: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
Numer ogłoszenia: 188717 - 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 302996 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
 

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Numer ogłoszenia: 350188 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi pocztowe

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428976-2015:TEXT:PL:HTML
Polska-Kielce: Usługi pocztowe
2015/S 236-428976
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Kielce: Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych budynków Urzędu Miasta Kielce

Kielce: Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych budynków Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 203464 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170560 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
 

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 162262 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146246 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 

Kielce: Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Kielce

Kielce: Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 105922 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72604 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)

Kielce: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)
Numer ogłoszenia: 79850 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostaw
y
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65364 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów
Numer ogłoszenia: 52336 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 

Kielce: Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz papieru toaletowego

Kielce: Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz papieru toaletowego
Numer ogłoszenia: 25031 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Kielce: Dostawa materiałów biurowych

Kielce: Dostawa materiałów biurowych
Numer ogłoszenia: 21665 - 2015; data zamieszczenia: 18.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
2015/S 025-042050
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Kielce: Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych

Kielce: Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych
Numer ogłoszenia: 12071 - 2015; data zamieszczenia: 28.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259859 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 

Kielce: Dostawa energii cieplnej dla budynków Urzędu Miasta Kielce

Kielce: Dostawa energii cieplnej dla budynków Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1 i ul. Strycharska 6 oraz budynek RPZiUK ul. Młoda 28 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 6059 - 2015; data zamieszczenia: 15.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy