MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Kielce: Rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta ...

Kielce: Rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce i Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO o podsystemy:
Kompleksowy System Obsługi Nieczystości (KSON) i Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości (KAKSON).
Numer ogłoszenia: 528966 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - PL-Kielce: Usługi ubezpieczenia prawnego...

PL-Kielce: Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
2013/S 015-020634
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Kielce: Dostawa ciepła dla budynków Urzędu Miasta ...

Kielce: Dostawa ciepła dla budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 267359 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

PL-Kielce: Komputery wysokowydajne

PL-Kielce: Komputery wysokowydajne
2012/S 243-398888
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

PL-Kielce: Usługi pocztowe

PL-Kielce: Usługi pocztowe
2012/S 239-393664
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego w roku 2013

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego w roku 2013
Numer ogłoszenia: 257829 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237181 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa sprzętu i oprogramowania ...

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374742-2012:TEXT:PL:HTML

 

PL-Kielce: Komputery wysokowydajne
2012/S 228-374742
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Kielce: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych

Kielce: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych
Numer ogłoszenia: 238563 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216995 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa oprogramowania serwerowego Oracle

Kielce: Dostawa oprogramowania serwerowego Oracle
Numer ogłoszenia: 232197 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Numer ogłoszenia: 205503 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181373 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 181373-2012 z dnia 2012-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do drukarek komputerowych oraz bębnów światłoczułych do drukarek komputerowych tzn. materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych zgodnie z instrukcjami użytkowania i...
Termin składania ofert: 2012-08-31

Kielce: Digitalizacja i wektoryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kielce: Digitalizacja i wektoryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Numer ogłoszenia: 363604 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338462 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Rozszerzenie funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce ....

Kielce: Rozszerzenie funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce i Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce systemu GEO INFO 6.
Numer ogłoszenia: 350568 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 333122 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa oprogramowania dla obsługi i ...

Kielce: Dostawa oprogramowania dla obsługi i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym
Numer ogłoszenia: 145257 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131831 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej

Kielce: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej
Numer ogłoszenia: 141909 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179744 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ...

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów
Numer ogłoszenia: 66259 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51683 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, ploterów, drukarek

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, ploterów, drukarek
Numer ogłoszenia: 60453 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55662 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania ...

Kielce: Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego
Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem-System OTAGO w okresie: 01. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r

Numer ogłoszenia: 44229 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Zakup materiałów biurowych

Kielce: Zakup materiałów biurowych
Numer ogłoszenia: 40370 - 2012; data zamieszczenia: 10.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22531 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Zakup papieru do drukarek, kserokopiarek oraz papieru toaletowego

Kielce: Zakup papieru do drukarek, kserokopiarek oraz papieru toaletowego
Numer ogłoszenia: 31337 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21485 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Zakup paliwa do samochodów służbowych Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Kielce: Zakup paliwa do samochodów służbowych Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 21743 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.