MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 37385 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów
Numer ogłoszenia: 57574 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Kielce: zakup papieru do drukarek, kserokopiarek, plotera oraz papieru toaletowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Kielce: Dostawa materiałów biurowych